Ai Cập 1-2 Cameroon(Chung kết Can 2017)
Cameroon 2-0 Ghana(Bán kết CAN 2017)
Thủ môn tự đá vào chân để câu giờ ở CAN
Lừa bóng kiểu "túy quyền", cầu thủ bị thẻ vàng
Lên đầu trang
Liên Kết